Ciudad Perdida Colombia

2015-12-31 - 2016-01-03

Den totalt 45 kilometer och fyra dagar långa vandringen fram och tillbaka till 'den förlorade staden', Ciudad Perdida, högt upp i bergsmassivet Sierra Nevadas djungel, vid Colombias karibiska kust, startade på nyårsaftonen 2015.

Teyuna, som platsen benämns av dagens indianstammar i Sierra Nevada, ligger på drygt 1200 meters höjd uppe i bergen. Staden är från 700-talet, alltså många hundra år äldre än inkastaden Machu Picchu i Peru.

Före spanjorernas ankomst hade Teyuna uppskattningsvis cirka 2 000 invånare medan det i Sierra Nevada totalt bodde cirka 20 000 Tayrona-indianer. Teyuna var under denna tid det religiösa och administrativa centret för de Tayrona-stammar, som bodde på Sierra Nevadas norra bergssluttningar.

Staden var uppbyggd av stenterrasser och trappor, som klättrade uppför berget. Man hade också ett avancerat distributionssystem för vatten. I Teyuna bedrevs odling samt hade man här handelsutbyte med de omgivande samhällena. Tillverkning av smycken och bruksföremål av guld var allmänt förekommande i staden liksom i resten av Sierra Nevada.

Vid spanjorernas ankomst på 1500-talet försvarade sig Tayronas mot inkräktarna under 75 år och spanjorerna lyckades aldrig besegra dem militärt. Spanjorerna lyckades alltså aldrig nå till Teyuna (och det finns inget som tyder på att de kände till stadens existens). Dock knäckte de europeiska sjukdomarna indianbefolkningen och 80% av dem dog på grund av dessa sjukdomar.

Teyunas politiska och religiösa ledning beslöt då att staden skulle överges och de kvarvarande Tayronaindianerna flyttade längre upp i bergen.

Staden täcktes av djungel och föll i glömska. Ursprungsbefolkningarna i Sierra Nevada påstås dock ha känt till stadens existens hela tiden sedan dess men man har behållit denna 'hemlighet' för sig själva då staden betraktades som en helig plats.

På 1970-talet hittade dock skattsökare den i djungeln överväxta staden och en tid av plundring och av stridigheter mellan olika gravplundrare följde. Dessa stridigheter avslöjade stadens existens och efter några år kunde arkeologiska utgrävningar och restauration efter plundringarna påbörjas.

Bergen i Sierra Nevada var också en av många platser där strider i det colombianska inbördeskriget utkämpades och här fanns såväl paramilitära högergrupper som förband från gerillagrupperna ELN och FARC.

Idag håller colombianska armén kontroll över området och det är nu ganska länge sedan här förekom strider och kidnappningar.

Vandringen från Machete, dit man kan komma med terränggående bil, bär av upp och ner för branta mulåsnestigar åt söder och sydväst allt längre in i Sierra Nevada. Till att börja med är landskapet relativt öppet och från bergsryggarna ser man ner i de skarpt gröna dalarna där dimmolnen ibland drar fram.

Efterhand smalnar stigen och grönskan runt om den tätnar alltmer. Med packningen (inklusive försvarbara mängder dricksvatten) på ryggen är det till att kämpa uppför de allt brantare, och allt längre, uppförsbackarna. Ibland får man låta någon mulåsnetransport passera och ibland dyker någon enstaka bosättning upp i djungeln. Mulåsnorna är, förutom att gå till fots, det enda möjliga transportmedlet här.

Övernattningarna under vandringen sker i enkla läger under myggnät. Lägren ligger alltid vid något vackert vattendrag med naturliga badpooler, där vattnet dock blir kallare ju längre upp i bergen man kommer.

Efter att tidigt på tredje dagens morgon ha vadat över Rio Buritaca vid foten av berget där Teyuna-Ciudad Perdida ligger påbörjas den sista etappen, en 400 meter hög och cirka en kilometer lång stentrappa upp till stadens entré. Härifrån fortsätter vandringen genom och uppför staden, förbi några av de cirka 200 stenterrasser, som man frilagt, till de stora ceremoniterrasserna nästan längst upp.

Husen i Teyuna var byggda på stenterrasserna som runda hyddor med väggar av lera eller bambu och med tak av palmblad. I terrasserna, under husen, begravde man sina döda, tillsammans med deras ägodelar, bland annat deras guldföremål. Det var detta som lockade gravplundrarna på 1970-talet.

I Sierra Nevadas djungler bor idag Tayronas ättlingar, främst stammarna Kogi och Wiwa. De lever ett helt traditionellt liv och bor i samma sorts runda hus utan fönster som på Teyunas tid. Alla är klädda i långa, vita särkar och kvinnor och barn går alltid barfota. Runt husen har de lite odlingar och lite husdjur. Lite avvaktande betraktar de oss, som kommer stövlande och svettandes uppför branterna, men barnen ger efter för sin spontana nyfikenhet och etablerar kontakt.